Verhalen behandelkosten buitenlandse patiënten groeiend probleem

Verhalen behandelkosten buitenlandse patiënten groeiend probleem

februari 10, 2020 0 Door Martijn

Het is steeds lastiger om alle behandelkosten bij buitenlandse patiënten te verhalen. Dat blijkt uit onderzoek van ACCS International onder 23 Nederlandse ziekenhuizen. Het is een kostenpost die extra aandacht vraagt omdat het aantal buitenlandse patiënten in Nederlandse ziekenhuizen sterk toeneemt. Het exacte bedrag is niet bekend, maar het gaat jaarlijks om miljoenen euro’s die ziekenhuizen moeten afboeken.  

Volgens Jeroen Janssen, CEO ACCS International, hebben veel ziekenhuizen in Nederland vanuit hun zorgplicht te maken met een toenemend aantal buitenlandse patiënten. ‘Het gaat voornamelijk om buitenlandse arbeidskrachten, studenten en toeristen. In de praktijk is het lastig om na behandelingen alle kosten te verhalen in het buitenland. De oorzaken zijn divers, van het ontbreken van persoonsgegevens tot ondoorzichtige procedures in verschillende landen. Vooral ziekenhuizen dichtbij de grens en in grote steden kennen een toename van de betalingsproblemen. In twee derde van de gevallen gaat het om internationale patiënten die spoedeisende hulp hebben gehad,’ aldus Janssen.

Tijdrovende aangelegenheid
‘Internationaal incasseren bij ex-patiënten is een zeer tijdrovende aangelegenheid. Financieel managers en debiteurenbeheerders in ziekenhuizen hebben dit onderwerp zeker op hun netvlies maar het vraagt veel aandacht en structuur. Op de post Internationale Incasso worden jaarlijks miljoenen euro’s afgeboekt. Uit het onderzoek blijkt dat er nog niet echt een uniforme aanpak bestaat voor het incasseren van rekeningen bij buitenlandse patiënten,’ aldus Janssen.

Seminar Internationaal Incasseren door Ziekenhuizen
Op 30 januari jongstleden heeft ACCS International, naar aanleiding van het onderzoek, een seminar Internationaal Incasseren door Ziekenhuizen georganiseerd met financieel managers van ziekenhuizen en incassospecialisten. Volgens de deelnemers ligt een deel van de oplossing vooral in het structureren van registratie, onder andere bij poliklinieken en spoedeisende hulp. Ook is het belangrijk om inzicht te krijgen in het profiel van patiënten die vorderingen onbetaald laten. Verder wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van gespecialiseerde incassodienstverleners met een internationaal netwerk, ook daar ligt een deel van de oplossing.

Onderzoek Internationale Incasso’s
Het onderzoek onder Nederlandse ziekenhuizen naar het incasseren van rekeningen onder internationale patiënten is medio 2019 uitgevoerd. Onder internationale patiënten vallen alle bezoekers van een ziekenhuis die niet beschikken over een Nederlands paspoort. Van de circa 90 ziekenhuizen die ons land telt, hebben 23 ziekenhuizen deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau RVS in opdracht van ACCS International te Eindhoven.